خرید و دانلود*اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز احمد را در آموزشگاه کنترل کنم*

اقدام پژوهی, چگونه, توانستم, مشکل ,پرخاشگری ,دانش آموز, احمد را در آموزشگاه ,کنترل کنماقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز احمد را در آموزشگاه کنترل کنم|40063600|ya|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز احمد را در آموزشگاه کنترل کنمقابل مشاهده می باشد

مقدمه :

رفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایعترین اختلالات رفتاری انسان است . براساس بررسیهای انجام شده در صد زیادی از مشکلات رفتاری دانش آموزان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط می شود .وجود نظریات متنوع در این مورد حاکی از پیچیدگی موضوع است .از نظر علمی باید گفت پرخاشگری یک کشش ویا یک گرایش در فرد است که به صورت زدن، کشتن و ویران کردن خود را نشان می دهد پرخاشگری عبارت است از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود و نه دیگری می باشد. در این تعریف قصد ونیت فرد مهم است یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد.( کریمی 1378)

اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن ،مشاجره ی لفظی و...... همچنین ویرانی دارایی است.( براهنی 1367)

امری که فرد به عنوان عکس العمل از خود بروز می دهد به گونه ای است که باید گفت مناسب عمل و یا رفتار طرف مقابل نیست. ظاهر این امر نشان دهنده یک شورش و انقلابی در درون فرد و حاکی از وجود احساساتی است که فرد گویی از بازگو کردن آن وحشت دارد.رنجی در درون او وجود دارد که قادر به رفع و جبران آن نیست و ناگزیر تلافی آن را سر دیگران در می آورد.اگر چه در مواردی این زجر دادن متوجه خودش نیز می شود.فروید معتقد است پرخاشگری امری غریزی و فطری بوده و انسان از هنگام تولد این نیرو را با خود به دنیا می آورد.می دانیم که امروزه یکی ازشرایط لازم برای کسب موفقیت های تحصیلی داشتن روان سالم درفراگیران است. زیراافرادی که سالم نباشندبه عنوان بیمارمحسوب می شوند واین افراددرحوزه های مختلف زندگی وازجمله تحصیلی عملکردمطلوب ندارندویکی ازمشکلات که مستقیما برعملکرد تحصیلی افرادتاثیر گذاشته است ( مشکلات اخلاقی ) می باشد داشتن چنین مشکلی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما چگونگی شکل گیری این مشکل درافرادمختلف یکسان نمی باشدیکی از عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، اختلالات رفتاری می باشد . دبیران در برابر اختلالات رفتاری ، به شکل های متفاوتی از خود عکس العمل نشان می دهند . برخی از دبیران آنان را به شدّت سرکوب می کنند . بعضی از دبیران ، در مقابل آنان کو تاه می آ یند ؛ بعضی دیگر آنان را به حال خود رها می کنند . امّا واقعیت این است که در این حالت مشکل ادامه خواهد یافت و مشکلات دیگری نیز به دنبال خواهد آورد به نظر می رسد راه منطقی این است که وقتی مشکلی در کلاس پیش می آید ؛ بهتر است ابتدا آن مشکل شناسایی شود سپس آن مشکل به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد . بعد از آن راه حل هایی جهت رفع مشکل پیدا کرده و به صورت عملی آن مشکل رفع گردد دراین پژوهش اینجانب باتوجه به اهمیت مسا له قصددارد درخصوص مشکل اخلاقی یکی از دانش آموزان به نام احمد رضا(ق) در آموزشگاه شهید احمدرضا جعفر حمیدی شهرستان نهاوند مطالعه خودراازطریق اقدام پژوهی به حل مشکل دانش آموز کمک نماید


مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت آشنایی با الکترولیت های بدن و عدم تعادل آنها🔍پاورپوینت آشنایی با الگوی شرکت تویوتا برای ساماندهی محیط کار🔍دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 2 علوم هشتم - تغییر های شیمیایی در خدمت زندگی🔍پاورپوینت آشنایی با امواج و کاربردهای آنها🔍پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات🔍پاورپوینت آشنایی با آب و الکترولیت ها در بدن🔍پاورپوینت آشنایی با آمينواسید ها و پروتئین ها🔍پاورپوینت آشنایی با بادگیرها و کاربرد آنها 🔍پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی🔍پاورپوینت آشنایی با پرتودرمانی و فیزیک پزشکی🔍پاورپوینت آشنایی با تجزيه کروموزومی🔍پاورپوينت آشنایی با ترکیبات و خواص شیميایی دندان و اطراف آن و کلسیفيکاسیون استخوان عاج و مینا 🔍پاورپوینت آشنایی با تشخیص های پیش از تولد و ژنتیک تولید مثلی🔍پاورپوینت آشنایی با تکنولوژی سوخت گازی🔍پاورپوینت آشنایی با توارث و اصول ژنتیک مندلی🔍پاورپوینت آشنایی با تئوری و تاریخچه نمایندگی🔍پاورپوينت درس شانزدهم فارسی هفتم ابتدایی مبحث دانش های زبانی و ادبی🔍پاورپوينت درس سيزدهم فارسی هفتم ابتدایی مبحث امام خمينی🔍پاورپوينت درس دوم زبان انگليسی هشتم ابتدايی مبحث my week🔍پاورپوينت فصل سوم فارسی هفتم ابتدایی مبحث سبک زندگی🔍پاورپوينت فصل دوم فارسی هفتم ابتدایی مبحث شکفتن🔍پاورپوينت فصل چهارم فارسی هفتم ابتدایی مبحث نام ها و يادها 🔍پاورپوینت فصل 4 علوم نهم مبحث حرکت چیست🔍پاورپوینت فصل یازدهم علوم نهم مبحث گوناگونی جانداران🔍پاورپوینت فصل سیزدهم علوم نهم مبحث جانوران بی مهره