خرید و دانلود*بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در رعایت قوانین و مقررات*

بررسی ,عوامل موثر, بر مشارکت ,شهروندان, رعایت, قوانین , مقرراتبررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در رعایت قوانین و مقررات|40063596|ya|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در رعایت قوانین و مقرراتقابل مشاهده می باشد

چکیده

اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی شهروند یعنی آنچه به خاطر آن واجد این مقام شده است و حتی می تواند این مقام را برای او حفظ کند، بشناسیم؛همان احساس مسئولیت شهروندی است. هر چه یک شهروند به همراه سایر شهروندان در یک جامعه بیشتر احساس مسئولیت کند در واقع بر دایره حقوق شهروندی خود و سایر شهروندان افزوده و به تثبیت و نهادینه کردن آن کمک کرده است.احساس مسئولیت شهروندی است که برای او حق را می آفریند . یقیناً احساس مسئولیت شهروندی مهمترین نیاز کنونی جامعه ماست، تا بتوانیم از این رهگذر جامعه ای با نشاط بسازیم که در آن شهروند و حاکم در قبال یکدیگر احساس مسئولیت کرده با ادبیات یکدیگر بیشتر آشنا شده و زبان هم را بیش از پیش درک کنند.درنتیجه باید توجه کنیم که بحث شهروندی با سیاست و قدرت سیاسی ارتباط عمیقی دارد.اگر می خواهیم که مقوله شهروندی به صورت جدی پیگیری شود باید نگاه خود را به سیاست اصلاح کرده ومسئولیت گریزی خود را به مسئولیت پذیری تبدیل کنیم.شهروندی اشاره به زندگی روزمره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ایی از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته است.شهروندی از این نگاه ، مجموعه گسترده ایی از فعالیت های فردی و اجتماعی است .فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی ،خدمات عمومی، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان اثر می گذارد.در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتطار دارد.

مقدمه

سئوالی که در اینجا مطرح می شود ، این است که آیا انسان در جامعه فقط واجد یک دسته مطالبات و حقوق است ؟ و یا اینکه در مقابل این حقوق و انتظارات باید مسئولیت ها و وظایفی را هم در جامعه پذیرا باشد و آن ها را به بهترین وجهی انجام دهد. در مورد این موضوع(شهروند مسئول) تحقیقاتی شایسته و بایسته ای صورت نگرفته و یا اینکه حداقل من به تمامی آن ها دسترسی پیدا نکرده ام. نظام مردم سالاری اسلامی، برخلاف حکومت دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندان حکومت مردم سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.


مطالب دیگر:
🔥شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران🔥تاثیر فورس ماژور در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 🔥شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی🔥بررسی تطبیقی خسارت ناشی از نقض قرارداد و شیوه جبران آن🔥بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق🔥عدم تعیین ثمن در بیع در فقه و حقوق🔥بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک🔥بررسی مقایسه ای تعهدات طرفین معامله در بیع الکترونیکی و سنتی🔥نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر🔥بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش🔥ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن🔥جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران🔥پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل🔥مطالعه تطبیقی بین نظرات و آرای مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه🔥مبانی و ادله فقهی وجوب نماز جمعه از دیدگاه  فقهای امامیه و علمای اهل سنت🔥بررسی مبانی و ادله فقهی مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه🔥ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت🔥مبانی نظری ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت🔥پروپوزال ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت🔥پرسشنامه ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت🔥بررسی چگونگی انجام اعمال آیینی و دینی در ادیان مختلف و بیان وجوه مشترک و افتراقی آنها🔥بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی اینترنتی و تعیین شرایط انعقاد قرارداد و آثار آن🔥پاورپوینت الگوهای علمی حسابداری🔥پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال🔥پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن بر اساس ماتریس PEST & SWOT